Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med psykodynamisk psykoterapi, även med kognitiva inslag. Min mottagning ligger centralt i Malmö. Välkommen!

Pilka Herner - psykoterapeut

Information

Psykodynamisk psykoterapi

I psykodynamisk psykoterapi är utgångspunkten alltid nuet och den aktuella livssituationen. Du undersöker tillsammans med terapeuten om, och i så fall hur, dina psykiska besvär kan hänga samman med tidigare erfarenheter. Målet är att du ska bli medveten om och därigenom kunna bryta negativa beteenden, val och livsmönster.

Visualiserande psykoterapi / symboldrama

Visualiserande psykoterapi / symboldrama är en terapeutisk metod  som funnits sedan 1950-talet. I ett avslappnat tillstånd uppmanas du att föreställa dig en bild eller ett skeende. På detta sätt får du tillgång till ditt inre liv, både resurser och konflikter. Grundtanken är att det finns en stark förbindelse mellan de bilder som dyker upp och din aktuella problematik.

 

Min utbildning

  • Speciallärare
  • Legitimerad psykoterapeut

    För att bli legitimerad psykoterapeut krävs ett människovårdande grundyrke, t.ex. socionom, psykolog eller lärare, därefter psykoterapiutbildning i två steg: steg 1 som är grundläggande och steg 2 som är legitimationsgrundande. Legitimerade psykoterapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn.
  • Visualiserande terapeut / symboldramaterapeut
  • Handledare enl. UHÄ:s normer  (Universitets- och Högskoleämbetet)

 

Mer information

Riksföreningen PsykoterapiCentrum
Svenska föreningen för Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama© Pilka Herner, legitimerad psykoterapeut | Rörsjögatan 26 (A), våning 2, Malmö | E-post pilka@telia.com | Telefon 0708 - 73 23 83 | Kontaktsida