Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med psykodynamisk psykoterapi, även med kognitiva inslag. Min mottagning ligger centralt i Malmö. Välkommen!

Pilka Herner - psykoterapeut

Psykoterapi

Har du problem som du inte kommer tillrätta med själv och som är svåra att tala med dina närmaste om, kan en psykoterapeutisk kontakt vara ett alternativ. Jag är legitimerad psykoterapeut med många års kvalificerad erfarenhet. Mitt arbete vilar huvudsakligen på psykodynamisk grund. Jag anpassar mitt arbetssätt till de svårigheter du vill övervinna och till den person du är.

En psykoterapeutisk kontakt kan vara allt från några enstaka samtal till en terapi som löper under flera år.

Jag har sagt upp mitt Rehabavtal med Region Skåne och kan därför inte ta emot några remisser. Men jag kommer att fortsätta min privata verksamhet.

 

Problem och frågeställningar

Jag erbjuder professionell hjälp med bland annat:

 • Oro och ångest (panikångest)
 • Låg självkänsla/tillit
 • Utmattningssymtom
 • Nedstämdhet och meningslöshetskänslor
 • Relationsproblem
 • Kriser

 

Metoder

Jag arbetar med olika former av terapi och handledning som t ex:

 • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Interpersonell psykoterapi (IPT)
 • Symboldrama
 • Korttidsterapi
 • Krissamtal
 • Par- och familjesamtal

Vill du veta mer om mitt arbetssätt och vilken behandlingsform som skulle passa för just dig eller har du andra frågor är du varmt välkommen att kontakta mig. Läs även på sidan information.© Pilka Herner, legitimerad psykoterapeut | Stora Nygatan 75, Malmö | E-post pilka@telia.com | Telefon 0703 55 33 01 | Kontaktsida