Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med psykodynamisk psykoterapi, även med kognitiva inslag. Min mottagning ligger centralt i Malmö. Välkommen!

Pilka Herner - psykoterapeut

Psykoterapi i Malmö

Har du problem som du inte kommer tillrätta med själv och som är svåra att tala med dina närmaste om, kan en psykoterapeutisk kontakt vara ett alternativ. Jag är legitimerad psykoterapeut med många års kvalificerad erfarenhet. Mitt arbete vilar huvudsakligen på psykodynamisk grund. Jag anpassar mitt arbetssätt till de svårigheter du vill övervinna och till den person du är.

En psykoterapeutisk kontakt kan vara allt från några enstaka samtal till en längre terapi.

Mina klienter finns i alla åldersgrupper men med en minimiålder på 16 år. I mitt tidigare yrke som speciallärare har jag lång erfarenhet av samtal med ungdomar.

Jag har sagt upp mitt rehabavtal med Region Skåne och kan därför inte ta emot några remisser. Min verksamhet fortsätter men nu i privat regi. Du är varmt välkommen!

 

Problem och frågeställningar

Jag erbjuder professionell hjälp med bland annat:

  • Depression och nedstämdhet
  • Oro och ångest (panikångest)
  • Utmattningssymptom/utmattningssyndrom
  • Låg självkänsla
  • Relationsproblem
  • Kriser och trauma

 

Metoder

Jag arbetar med olika former av terapi och handledning som:

Vill du veta mer om mitt arbetssätt och vilken behandlingsform som skulle passa för just dig eller har du andra frågor är du varmt välkommen att kontakta mig. Läs även på sidan information.© Pilka Herner, legitimerad psykoterapeut | Rörsjögatan 26 (A), våning 2, Malmö | E-post pilka@telia.com | Telefon 0708 - 73 23 83 | Kontaktsida