Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med psykodynamisk psykoterapi, även med kognitiva inslag. Min mottagning ligger centralt i Malmö. Välkommen!

Pilka Herner

Psykoterapi

Har du problem som du inte kommer tillrätta med själv och som är svåra att tala med dina närmaste om, kan en psykoterapeutisk kontakt vara ett alternativ. Jag är legitimerad psykoterapeut med många års kvalificerad erfarenhet. Mitt arbete vilar huvudsakligen på psykodynamisk grund. Jag anpassar mitt arbetssätt till de svårigheter du vill övervinna och till den person du är.

En psykoterapeutisk kontakt kan vara allt från några enstaka samtal till en terapi som löper under flera år.

Jag är godkänd behandlare inom Region Skånes Rehabiliteringsgaranti. Detta innebär att Du via din husläkare kan få remiss till samtalsbehandling  inom  högkostnadsskyddet.                                                                                                                                    Från och med 1 april 2014 ingår i mitt avtal  förutom KBT( kognitiv beteendeterapi) och IPT ( interpersonell psykoterapi) PDT psykodynamisk psykoterapi. PDT är för tillstånd som kräver längre behandlingstid, mellan 10-25 behandlingar  Läs mer om Rehabilitetsgarantin på Region Skånes hemsida >>

OBSERVERA! Mottagningen har från hösten 2016 bytt namn till Innerstadens psykoterapi (tidigare Själbodgatans psykoterapimottagning).

 

Problem och frågeställningar

Jag erbjuder professionell hjälp med bland annat:

 • Oro och ångest (panikångest)
 • Låg självkänsla/tillit
 • Utmattningssymtom
 • Nedstämdhet och meningslöshetskänslor
 • Relationsproblem
 • Kriser

 

Metoder

Jag arbetar med olika former av terapi och handledning som t ex:

 • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Interpersonell psykoterapi (IPT)
 • Symboldrama
 • Korttidsterapi
 • Krissamtal
 • Par- och familjesamtal

Vill du veta mer om mitt arbetssätt och vilken behandlingsform som skulle passa för just dig eller har du andra frågor är du varmt välkommen att kontakta mig. Läs även på sidan information.© Pilka Herner, legitimerad psykoterapeut | Själbodagatan 4B 3tr, Malmö | Telefon 0708-732383 | Kontaktformulär